Naar inhoud

Werken Kapelstraat-Schransdriesstraat - Fase 3: werfzone tot Brug 6

Timing en fasering

Vanaf maandag 19 oktober 2020 zal de aannemer verder de wegenis en riolering opbreken richting brug 6 over het kanaal. Het opschuiven van deze werf heeft bijgevolg dan ook effect op de bereikbaarheid van de school. Zo zal de beweging tussen de Houtseweg en de Vaartstraat onderbroken worden. Verkeerstromen zullen zich ook verder verplaatsen naar het onderliggende wegennet en graag daarom nogmaals een warme oproep om de wagen thuis te laten en kinderen op een duurzame wijze met de fiets te voeren.

Deze situatie zal alvast al duren tot het einde van 2020.

Opgelet! Extreme weersomstandigheden kunnen de planning en/of fasering steeds beïnvloeden.

Alternatieven

De school blijft bereikbaar per fiets. Kleine plaatselijke omleidingen leiden de fietsers via een veilige alternatieve route van en naar school. Het is af te raden de werkzone vanuit de zijstraten te dwarsen (oversteken!)!

Met het openbaar vervoer blijft de school binnen een aanvaardbare wandelafstand bereikbaar. Stadslijn 1 en lijn 434 zullen vertrekken vanuit de Oostmalseweg.  Voor meer informatie over de dienstregeling kijk op www.delijn.be
brug 6. Het georganiseerde vervoer van GIBLO zal  nog steeds gegroepeerd worden in de Sint-Michielstraat.

Omleidingen

De impact van de werken reikt verder dan enkel de schoolomgeving. Zo moet het doorgaande verkeer een omleiding volgen via de gewestweg N132 (Bisschopslaan) en brug 5 (Beerse centrum). In functie van de lokale bereikbaarheid doen we een warme oproep om de wagen thuis te laten, zodat de buurt ontlast wordt van parkeerdruk en ongewenst parkeergedrag (bv. voor opritten, op kruispunten, …). Dankjewel voor je medewerking!

Meer info en kaarten met de omleidingen vind je op de infofiche die je hieronder kan downloaden.