Naar inhoud

Verwaarlozing

Panden die langs de buitenzijde ernstige mankementen vertonen (bijv. glasbreuk, doorhangend dak, kapotte dakgoot, instabiliteit), worden opgenomen op het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen. De eigenaar wordt in kennis gesteld en heeft 1 jaar de tijd om dit op te lossen: bijv. renoveren of slopen.

Om de brochure ‘Pandenbeleid’ van Stadsregio Turnhout te raadplegen met de gevolgen en mogelijke oplossingen, klik hier.

Indien de eigenaar geen stappen zet om de de vastgestelde gebreken te verhelpen, zal de gemeente de eigenaar belasten. Die belasting is echter pas verschuldigd een jaar na de opname in het register van verwaarloosde gebouwen:

In een aantal gevallen kan een eigenaar een vrijstelling inroepen waardoor men geen belasting moet betalen. De redenen hiervoor worden uitgebreid beschreven in bovenstaande brochure. Onderaan deze pagina vind je het formulier om een vrijstelling aan te vragen. Je gebruikt dit document ook om de schrapping uit het verwaarlozingsregister te vragen (bijv. bij sloop of herstel van de verwaarloosde elementen).


Meer informatie over leegstand? Dennis Peeters - Wonen Stadsregio Turnhout - e-mail: dennis.peeters@stadsregioturnhout.be - gsm 0493 55 31 25