Naar inhoud

Leegstand

Panden die gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden leeg staan, komen in aanmerking voor opname in het leegstandsregister van de gemeente Beerse. Als een pand opgenomen wordt in het leegstandsregister, heeft de eigenaar een jaar de tijd om het pand opnieuw (zelf) in gebruik te nemen of te verhuren, te renoveren of eventueel te verkopen, enzovoort.

Om de brochure ‘Pandenbeleid’ van Stadsregio Turnhout te raadplegen met de gevolgen en mogelijke oplossingen, klik hier.

Indien de eigenaar geen stappen zet om de leegstand op te lossen, zal de gemeente de eigenaar belasten. Die belasting is echter pas verschuldigd een jaar na de opname in het leegstandsregister:

In een aantal gevallen kan een eigenaar een vrijstelling inroepen waardoor men geen belasting moet betalen. De redenen hiervoor worden uitgebreid beschreven in bovenstaande brochure. Onderaan deze pagina vind je het formulier om een vrijstelling aan te vragen. Je gebruikt dit formulier eveneens om door te geven dat het pand uit het leegstandsregister kan worden geschrapt (bijv. indien het opnieuw wordt gebruikt of werd gesloopt).


Meer informatie over leegstand? Dennis Peeters - Wonen Stadsregio Turnhout - e-mail: dennis.peeters@stadsregioturnhout.be - gsm 0493 55 31 25