Naar inhoud

Werken Kapelstraat-Schransdriesstraat - Fase 2 : Schransdriesstraat

Timing en fasering

Vanaf maandag 31 augustus 2020 zal de aannemer de wegenis en riolering voor de school en de kerk hebben opgebroken. Het opschuiven van deze werf zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van onze scholen zal wijzigen. Zo kan men niet meer via de rode poort (hoofdtoegang) de school betreden, de parkeercapaciteit verminderd… en de druk komt hierdoor meer te liggen op de aanpalende straten zoals de Pastoor Mensaertstraat en de Sint-Michielstraat. Graag daarom een warme oproep om de wagen thuis te laten en kinderen op een duurzame wijze met de fiets te voeren.

Deze situatie zal alvast al duren tot het einde van 2020.

Vanuit de Sint-Michielstraat zal er een verbinding (enkel voor de zwakke weggebruiker en personenwagens!) gecreëerd worden met het Kerkplein.

Alternatieven

De school blijft bereikbaar per fiets. Kleine plaatselijke omleidingen leiden de fietsers via een veilige alternatieve route van en naar school. Aan het kruispunt Schransdriesstraat-Vinkenpad  blijft de corridor voor de zwakke weggebruikers open tot +/- 14 september 2020. Na deze datum zal de route naar de Houtseweg verlegd worden.

Met het openbaar vervoer blijft de school binnen een aanvaardbare wandelafstand bereikbaar. Stadslijn 1 en lijn 434 zullen vertrekken vanuit de Oostmalseweg.  Voor meer informatie over de dienstregeling kijk op www.delijn.be. Het georganiseerde vervoer van GIBLO zal gegroepeerd worden in de Sint-Michielstraat.

Omleidingen

De impact van de werken reikt verder dan enkel de schoolomgeving. Zo moet het doorgaande verkeer een omleiding volgen via de gewestweg N132 (Bisschopslaan) en brug 5 (Beerse centrum). In functie van de lokale bereikbaarheid doen we een warme oproep om de wagen thuis te laten, zodat de buurt ontlast wordt van parkeerdruk en ongewenst parkeergedrag (bv. voor opritten, op kruispunten, …). Dankjewel voor je medewerking!

Meer info en kaarten met de omleidingen vind je op de infofiche.