Naar inhoud

Werken Kapelstraat-Schransdriesstraat - Fase 1 : Kruispunt Schransdriesstraat-Kapelstraat

Timing en fasering

De herprofilering van het kruispunt Schransdriesstraat-Kapelstraat gaat van start op maandag 18 mei. Half juni wordt het kruispunt al tijdelijk opengesteld voor het verkeer.

Opgelet! Extreme weersomstandigheden kunnen de planning en/of fasering steeds beïnvloeden.

Alternatieven

De school blijft bereikbaar per fiets. Kleine plaatselijke omleidingen leiden de fietsers via een veilige alternatieve route van en naar school. Aan de kruispunten Schransdriesstraat-Kapelstraat en Schransdriesstraat-Vinkenpad voorzien we een corridor voor de zwakke weggebruikers zodat zij de werkzone veilig kunnen oversteken. Omwille van de maatregelen die de school moest nemen in het kader van het coronavirus, is de toegang langs de Pastoor Mensaertstraat afgesloten en moeten fietsers via de hoofdtoegang (rode poort) binnenkomen.

Met het openbaar vervoer blijft de school bereikbaar. Ook het kerkplein aan de school wordt zo lang mogelijk bereikbaar gehouden. De bussen rijden aan uit de richting van brug 6. Voor meer informatie over de dienstregeling kijk op www.delijn.be

Omleidingen

De impact van de werken reikt verder dan enkel de schoolomgeving. Zo moet het doorgaande verkeer een omleiding volgen via de gewestweg N132 (Bisschopslaan) en brug 5 (Beerse centrum). In functie van de lokale bereikbaarheid doen we een warme oproep om de wagen thuis te laten, zodat de buurt ontlast wordt van parkeerdruk en ongewenst parkeergedrag (bv. voor opritten, op kruispunten, …). Dankjewel voor je medewerking!

Meer info en kaarten met de omleidingen vind je op de infofiche.