Naar inhoud

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Sinds 1 januari 2020 wordt er slechts één generieke vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBP) afgeleverd voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

Het afleveren van de vergunning geeft aanleiding tot het betalen van een retributie van 350 euro per voertuig (250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het aanvraagformulier vind je hieronder.