Naar inhoud

2019154050 - De Houwer Tom - Pastoriestraat 1

Aangevraagd: het wijzigen van de bestemming en het verbouwen van een gedeelte van de woning en zolder tot B&B

Aanvrager: De Houwer Tom
Exploitatie-adres: Pastoriestraat 1
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 24 januari 2020 tot 22 februari 2020


Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 24 januari 2020 tot 22 februari 2020 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u hiervoor een afspraak te maken - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2019154050.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen van 24 januari 2020 tot 22 februari 2020 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Bisschopslaan 56, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2019154050.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87