Naar inhoud

2019162668 - Bervoets Evelien - Sint-Rochusstraat 6

Aangevraagd: het bouwen van een halfopen ééngezinswoning

Aanvrager: Bervoets Evelien
Exploitatie-adres: Sint-Rochusstraat 6
Vergunningverlenende instantie: gemeente
Openbaar onderzoek: van 25 januari 2020 tot 23 februari 2020

Inkijken van het openbaar onderzoek kan van 25 januari 2020 tot 23 februari 2020 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de gemeentelijke dienst omgeving. Indien u meer uitleg wenst bij de vergunningsaanvraag dient u hiervoor een afspraak te maken - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket: referentie 2019162668.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen  van van 25 januari 2020 tot 23 februari 2020 per brief (aangetekend verstuurd of afgifte tegen ontvangstbewijs) ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen Bisschopslaan 56, 2340 Beerse of digitaal via het omgevingsloket: referentie 2019162668.

Meer informatie:

Gemeente Beerse: Dienst Omgeving - omgeving@beerse.be - 014 62 25 87