Naar inhoud

Noodkap

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande schriftelijke instemming van de burgemeester.

Acuut gevaar dreigt:

  • wanneer er direct gevaar dreigt om personen te verwonden.
  • wanneer er direct gevaar dreigt om eigendommen te beschadigen.
  • wanneer er direct gevaar dreigt voor andere bomen (bv. snel vermeerderende ziekte).

 

E-loket