Naar inhoud

Reglement milieuraad


Om een goede werking van de milieuraad mogelijk te maken, werd een huishoudelijk reglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de raad georganiseerd is: de algemene vergadering, het dagelijks bestuur, de verslagen en eventuele werkgroepen.

Daarnaast werd ook een afsprakennota opgemaakt waarin de samenwerking tussen de gemeente en de milieuraad beschreven staat.