Naar inhoud

Zonevreemde recreatie

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie werd door de gemeenteraad op 30 augustus 2018 definitief vastgesteld. Het RUP treedt in werking veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De publicatie is voorzien op 11 oktober 2018.