Naar inhoud

Bekendmakingen beslissing verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning en melding

De beslissingen liggen 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving. Je kan deze beslissingen ook raadplegen via het omgevingsloket. Tegen een beslissing kan je beroep aantekenen. Op de bekendmakingsaffiche staat telkens vermeld hoe en bij welke instantie je beroep kan indienen.

VANAF 16 MAART 2020 ZIJN LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN EN BEKENDMAKINGEN ENKEL IN TE KIJKEN NA AFSPRAAK.

Hieronder vind je een overzicht van de bekendmakingen van beslissingen die momenteel uithangen.

Op 20 maart 2020 stelde Vlaamse Regering de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast.

Daarnaast had de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. In het Nooddecreet werd opgenomen dat de Vlaamse Regering in deze uitzonderlijke situatie bepaalde dwingende termijnen, zoals een beslissingstermijn, kon opschorten of verlengen, en maatregelen kon treffen voor andere procedurele of administratieve verplichtingen, zoals de organisatie van een openbaar onderzoek of de organisatie van een hoorzitting.

In het kader van deze maatregelen werd ook de termijn om een administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) voor alle beslissingen genomen tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020.

Het verlengen van de beroepstermijn werd noodzakelijk geacht om de rechten van belanghebbende te vrijwaren gelet op de restrictieve maatregelen die uitgevaardigd werden door de federale regering met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels. Beroep kan immers maar worden ingesteld indien men ten gronde geïnformeerd is over de genomen beslissing.

Van een omgevingsvergunning mag normalerwijze worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep.

Gezien de termijn om beroep in te stellen voor deze dossiers verlengd werd met 30 dagen, is het ook nodig de termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van de vergunning te verlengen met 30 dagen.

De totale wachttermijn voor dossier, beslist tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020 bedraagt dus 65 dagen. Er werd geen verlenging voor deze einddatum toegekend.

Downloads