Naar inhoud

Afsluiten van straten voor evenementen

Voor bepaalde evenementen (speelstraat, wijkfeest…)  wordt soms een straat of meerdere straten afgesloten voor alle verkeer.

Wil je voor een bepaalde gebeurtenis een of meerdere straten afsluiten, dan kan je hieronder een aanvraag indienen.  Deze aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan de mobiliteitsambtenaar en de politie.

E-loket