Naar inhoud

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 start gemeente Beerse met de omgevingsvergunning. Die verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Elke vergunning die vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen (SH), verkavelingen en/of de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten (IIOA) omvat, valt onder de noemer omgevingsvergunning.
Er zullen nog altijd projecten zijn die louter stedenbouwkundig of louter milieuhygiënische aspecten bevatten. Of projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Op www.omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort. Je kan ook een omgevingsdossier indienen via het digitaal loket van de Vlaamse overheid.

Bevoegde overheid in eerste aanleg

Voor het indienen van een vergunning is het belangrijk dat er afgetoetst wordt wie de bevoegde overheid is voor de vergunningsaanvraag. Er is een lijst opgesteld voor projecten waarvoor de Vlaamse Overheid bevoegd is en een lijst waarvoor de provinciale overheid bevoegd is. Indien het project niet op die lijsten staat, is de gemeente de bevoegde overheid.

Indienen project - radicaal digitaal

De Vlaamse overheid heeft voor de start van de omgevingsvergunning gekozen voor een digitaal verhaal. Via het omgevingsloket kunnen vergunningen digitaal ingediend worden.

 • Voor projecten met een verplichte medewerking van een architect, IIOA klasse 2, verkavelingen en voor het bijstellen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen is dat een verplichting.
 • Andere projecten, zoals onder andere meldingen, mogen nog op papier ingediend worden bij de gemeente. Dat dossier wordt door de gemeente in samenwerking met de aanvrager gedigitaliseerd. Omdat daarvoor extra tijd vrijgemaakt moet worden door een medewerker vragen wij daarvoor een extra kostprijs:
  • voor dossiers waar de vereenvoudigde procedure of melding van toepassing is: 25 euro
  • voor dossier waarbij de gewone procedure van toepassing is zonder verplichte medewerking van een architect: 500 euro (vb. bij wijziging van terreinprofiel).

Enkel wanneer je aanvraag op papier wil indienen, vul je de hoofdformulieren en de bijhorende addenda in. Die kan je hier terugvinden.
Wil je je dossier digitaal samenstellen en indienen? Dan kan dat via het digitaal loket van de omgevingsvergunning.

Digitaal loket omgevingsvergunning

Via het digitaal omgevingsloket kan je een omgevingsvergunning samenstellen en je ingediende dossier opvolgen. Het is ook mogelijk om via dat loket dossiers in openbaar onderzoek te raadplegen, een vergund dossier te bekijken en/of een bezwaar in te dienen voor een bepaald dossier.

Termijn procedures

Gewone vergunningsprocedure

 • 1e aanleg: 105 dagen zonder omgevingsvergunningscommissie (OVC) of 120 dagen met OVC
 • 2e aanleg: 120 dagen
 • +60 dagen mogelijk in beperkt aantal gevallen

Ingebruikname

 • vanaf 35ste dag na 1ste dag van aanplakking als er geen schorsend beroep wordt ingediend

Vereenvoudigde procedure

 • 1e aanleg: 60 dagen
 • 2e aanleg: 60 dagen

Melding

 • exploiteren vanaf aktename (dag na betekening aktename), aktename moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst.

 

Digitaal bezwaar indienen

Voor bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning (voorheen stedenbouwkundige of milieuvergunning) moet een openbaar onderzoek uitgevoerd worden. Omwonenden of belanghebbenden kunnen tijdens dat openbaar onderzoek hun opmerkingen of bezwaren te kennen geven.

Het omgevingsvergunningsdecreet laat toe dat er, naast een schriftelijk bezwaar, ook digitaal een bezwaar ingediend kan worden. Hieronder kan je aan de hand een voorbeeld, weergegeven door middel van schermafbeeldingen, terugvinden hoe je digitaal een bewaar kan indienen.