Naar inhoud

Timing Den Hout 2040

De planning ziet er als volgt uit:

12 juni 2017

Een jury koos het definitieve ontwerpteam.

27 juni  2017

tweede participatieavond Den Hout 2040 (enkel op uitnodiging)

juli-oktober 2017

uitwerken ontwerp

25 september 2017

extra participatieavond (enkel op uitnodiging)

13 november 2017

goedkeuring masterplan door de handelsvennootschap Den Hout 2040

14 december 2017

terugkoppelmoment over het definitief masterplan mét ontwerpteam naar breed publiek Beerse.

1 januari 2018

start vermarktingsprocedure

30 september 2018

einde vermarktingsprocedure

31 december 2018

verkoop terreinen