Naar inhoud

Geschiedenis Beerse

Cetrum Beerse - Sint-Lambertusker

(Bron: Heemkundige Kring De Vlierbes)

Het oudste document over Beerse dateert van 1187. Toen schonk Rogerus, bisschop van Kamerijk, de 'altaria (de inkomsten van de parochie) van Beerse aan de vrouwenabdij van Groot-Bijgaarden.
Dit document geeft aan dat Beerse in dat jaar al een kerk had. De oorsprong van onze gemeente moet dus nog veel eerder gezocht worden.

Het oorspronkelijke dorpsplein had de vorm van een driehoek. Dit wijst op een Frankische nederzetting zoals het geval was voor de meeste dorpen uit de Kempen.

Jaren geleden toonde men in het Tempelhof nog een holle eik die in 1876 werd opgedolven in de oude kleiputten van de Steenovenstraat en als puthout had gediend. Deze put verwijst dus naar de tijd van de Oud-Belgen, naar de tijd toen hier geen nomaden of jagers meer waren. Een put wijst immers op een vaste nederzetting.

 

Beerse behoorde tot het Land van Turnhout dat rechtstreeks afhing van de regerende vorsten zoals bv. de hertogen van Brabant en Bourgondië.
In 1559 had Filip II, koning van Spanje, geld nodig. Hij verhief Beerse en Vosselaar tot een afzonderlijke heerlijkheid en verpandde deze dorpen aan Jan Van Renesse, heer van Oostmalle. Deze heerlijkheid vormde een eenheid op zichzelf met een eigen schepenbank.

In de 16de eeuw had Beerse veel te lijden onder de doortrekkende legers. We zitten dan in de Tachtigjarige Oorlog met in het noorden de Hollanders en in het zuiden de Spanjaarden.
Beerse werd door beide partijen bedreigd met afpersingen, belastingen en inkwartieringen. Deze
oorlogsellende zou in de ganse 17de eeuw nog voortduren. Deze eeuw staat dan ook bekend als de ongelukseeuw voor Beerse.

In het begin van de 18de eeuw krijgen we ook ons deel van de Spaanse Successieoorlog en in het midden van die eeuw de Oostenrijkse Successieoorlog.
Het decreet van Maria-Theresia in 1772 zal een voorname weerslag hebben op de verkoop van de gronden in de Kempen en dus ook op Beerse. Van de Brabantse Omwenteling heeft Beerse niet veel geweten hoewel die eindigde met de Slag van Turnhout.
Ook de Franse overheersing met de Boerenkrijg en de Omwenteling van 1830 hebben niet veel oproer gemaakt in Beerse.

In 1831 vallen de Hollanders België binnen, het is oorlog. Na deze oorlog kent Beerse eindelijk rust maar de bevolking leeft nog steeds in armoede.

In de 19de eeuw verrijzen de steenbakkerijen uit de grond langs de baan Turnhout-Antwerpen. Wanneer in 1865 het kanaal wordt gegraven, worden er verschillende steenfabrieken opgericht langsheen deze goedkope verkeersweg. Dit zorgde voor een grote groei van de bevolking. Er werden steenwegen aangelegd en in 1907 werd een nieuwe kerk gebouwd. Ook andere fabrieken vestigden zich langs de vaart.

De twee Wereldoorlogen hebben hun voetsporen nagelaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers zich dagenlang ten noorden van het kanaal gevestigd. In 1954 werd een nieuwe start gemaakt door de industrialisering.

Op 2 januari 1977 werd Beerse samengevoegd met buurgemeente Vlimmeren om uit te groeien tot een gefuseerde gemeente van meer dan 16 000 inwoners. In de 18de eeuw telde Vlimmeren amper 175 inwoners. In 1751 werd Vlimmeren aangehecht bij Wechelderzande. Dit zorgde voor heel wat onenigheid bij de Vlimmerenaren. In 1768 kon Vlimmeren zich terug losmaken van Wechelderzande.

 

Wil je meer weten over de geschiedenis van Beerse? Surf dan naar www.devlierbes.be.
Wil je meer weten over de geschiedenis van Vlimmeren? Klik dan hier.