Naar inhoud

Toelagen/subsidies verenigingen

De gemeenteraad heeft verschillende subsidiereglementen goedgekeurd.
Zo hebben volgende verenigingen hun eigen reglementen:

  • Jeugdverenigingen
  • Culturele verenigingen
  • Sportverenigingen
  • Wijkverenigingen
  • Solidariteitsraad
  • Milieuraad

Je moet lid zijn van deze verenigingen om in aanmerking te komen voor subsidie via deze reglementen.
In de begroting worden echter ook diverse verenigingen opgesomd die rechtstreeks een gemeentelijke subsidie krijgen.
Verenigingen hebben ook recht op een extra toelage als zij 25, 50, 75, 100, 125 of 150 jaar bestaan.

Meer informatie kan je bekomen op de dienst financiën - tel. 014 62 25 93 - e-mail: financien@beerse.be .