Naar inhoud

Subsidiereglement jeugd

Aan de hand van het subsidiereglement worden de toelagen verdeeld onder de erkende jeugdverenigingen.
De berekening gebeurt in oktober/november op basis van subsidieaanvragen van het voorbije werkjaar dat loopt van september tot en met augustus.

Hieronder kan je het subsidiereglement jeugdwerk downloaden.