Naar inhoud

Plaatsbeschrijving van de openbare weg bij bouwwerken

De staat van het openbaar domein wordt vastgesteld voor de einddatum van aanplakking van de kennisgeving van de stedenbouwkundige vergunning door de gemeente.
De bouwheer ontvangt een afschrift van deze opnamestaat en kan hiertegen bezwaar indienen bij de dienst Openbare werken, zolang de bouwwerken nog niet begonnen zijn.

Zodra de bouwwerken beëindigd zijn, moet je dit aan de dienst stedenbouw - Bisschopslaan 56 - 2340 Beerse melden met het meldingskaartje 'voltooiing bouwwerken'.
Zodra dit kaartje is toegekomen, wordt het bouwdossier terug aan de dienst openbare werken bezorgd voor een nacontrole van het openbaar domein.
Indien er geen bijkomende schade is, zal je een ondertekende kopie ontvangen van het formulier 'plaatsbeschrijving van de openbare weg bij bouwwerken' dat je bij je bouwdossier kan bewaren.
Indien er bijkomende schade is, zal je het ondertekende formulier ontvangen met de beschrijving van de bijkomende schade. Je moet er dan voor zorgen dat de beschadigingen, verzakkingen, ... hersteld worden.