Naar inhoud

2016-05-16 Langetermijnvisie Stadsregio

Dankzij de onderlinge samenwerking werden de gemeenten van de stadsregio de afgelopen jaren inhoudelijk versterkt zodat zij de toegenomen uitdagingen op het lokale bestuursniveau  het hoofd konden bieden. We hebben daarbij gekozen om de inhoudelijke uitdagingen mee de snelheid en voortgang van de samenwerking te laten bepalen.

Samen werkten ze aan de opmaak van een visienota op de verdere ontwikkeling van de stadsregio (2016-2030). De nota is het (tussen)resultaat van een dynamisch proces dat we met elkaar in ons netwerk permanent aangaan en waardoor we een meer integrale en geïntegreerde manier van samenwerken willen realiseren.

In de nota wordt vanuit een aantal belangrijke ontwikkelingen een voorstel gedaan voor een visie op de samenwerking en toekomst van de stadsregio Turnhout. Die visie wordt gedragen door 10 strategische hefbomen voor de ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied: ze vormen één geheel, zijn onderling verbonden, maar hebben een eigen uitwerking en dynamiek. 

Meer informatie vind je op https://docs.wixstatic.com/ugd/6c1871_886c085fef8b4cbd8b5b98c169100e29.pdf.