Naar inhoud

6. Resultaten burgerparticipatietraject beleving park

Deze informatie vind je op de aparte website https://ndc.beerse.be.

Je leest er bovendien nog heel wat meer over het nieuwe dienstverleningscentrum!