Naar inhoud

6. Resultaten burgerparticipatietraject beleving park

Eind juni bundelden 29 inwoners hun aanbevelingen voor een beter park in het centrum van Beerse.

Onze inwoners zijn duidelijk: de tuinen van Tempelhof, pastorie, ’t Gerucht en Huize Bastijns moeten samen een groene long worden in het centrum van de gemeente met een ‘look and feel’ waar de mensen van Beerse graag vertoeven en waarin dingen te beleven zijn die leuk zijn zonder dat ze al te veel overlast bezorgen aan de buren.

Het volledige rapport van het burgerparticipatietraject kan je hieronder downloaden.

Hierbij kort een samenvatting van de aanbevelingen:

  • Het Park Tempelhof, de pastorij, ‘t Gerucht en het Park Bastijns moet grondig omgevormd worden tot één park met een duidelijke en geïntegreerde eigenheid.
  • De bruikbare ruimte tussen het NDC en de pastorij moet groot genoeg zijn om te kunnen spreken van een geheelvormend park.
  • Er moet een brug over de Laak in het park komen zodat het nieuw te vormen parkdeel ‘t Gerucht en het Park Bastijns één geheel kunnen vormen.
  • Er moet worden onderzocht in hoeverre de Laak beter geïntegreerd kan worden in het park en in hoeverre die een functie rond waterberging kan opnemen.
  • Er moet worden onderzocht of en hoe er gewerkt kan worden aan een betere invulling en infrastructuur voor evenementen in het park.
  • Er is de wens tot een rondwandeling in het hele park, die vooral gericht is op het interne van het park. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de veilige doorgangfunctie van het park ter hoogte van de Karel Van Nijenlaan.
  • Een speeltuintje voor de kleinste kinderen en– verspreid doorheen het park – speelse en avontuurlijke elementen voor de grotere kinderen.
  • Het zou fijn zijn als de bruikbare ruimte in het park toeneemt. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor meer banken, tafels, enzovoort.

Wil je het volledige rapport van het participatietraject doornemen? Dat kan je hieronder downloaden.