Naar inhoud

Oorsprong van 'Beerse' en 'Vlimmeren'

Beerse

De oudste benamingen zijn Berse (1187), Barse (1251) en Beerse (1319). De betekenis van het toponiem is onzeker. De wortel van de naam zou baars of bars kunnen zijn (waarvan ook borstel afgeleid is) en dan zou beers ‘stoppel’ of ‘stoppelveld’ kunnen betekenen. De naam Beerse zou dan ‘heidevlakte' of 'gerooid bos bedekt met stoppels’ betekenen.

Vlimmeren

De oudste benaming is Vlimmerle (1352). De betekenis van het eerste deel van het toponiem is onzeker. Vermoedelijk gaat het om het Middelnederlandse vliemer, vliemere: ‘aderlater, chirurgijn’. Het tweede lid -le komt van lo en betekent ‘poel’. Vlimmerle zou dan ‘poel van de aderlater’ kunnen betekenen, bijvoorbeeld een poel waar bloedzuigers werden gehaald of gekweekt, ook ‘echelpoel’ genoemd.

 

Bronnen:

Frans Debrabandere, Magda Devos, Paul Kempeneers, Vic Mennen, Hugo Ryckeboer en Ward Van Osta: De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Davidsfonds, Leuven, 2010.

Leo Jansen: Bijdrage tot de toponymie van Beerse en Vosselaar. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1988.