Naar inhoud

Afsprakennota 'nee tegen drugs en geweld'

Naar aanleiding van aanhoudende problemen rond fuiven en drugs werd in 2001 door het toenmalig bestuur van de jeugdraad een afsprakennota opgesteld tussen gemeente, politie en jeugdraad.