Naar inhoud

Beperkte duur

Om deze kaart te verlengen, moet je je aanbieden met een nieuwe arbeidskaart of een bewijs dat je nog steeds als zelfstandige ingeschreven bent.

Indien je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BVIR) ontvangen hebt als samenwonende, dan zal er steeds een samenwoonstverslag opgemaakt worden en moet de verlenging door het gemeentebestuur aangevraagd worden bij de federale overheidsdienst.
Informeer best telefonisch een maand op voorhand.
Verlengingen zijn gratis zolang ze op de bestaande kaart kunnen worden aangebracht.
Anders breng je een pasfoto mee, je oude kaart en € 1,80.