Naar inhoud

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan - goedgekeurd 2006

Op 21 december 2006 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed. In dat plan engageerde de gemeente zich voor de opmaak van een stedenbouwkundig ontwerp ‘Voorzieningencluster ‘Park met publieke functies’'. Daarin is reeds sprake van een nieuw bouwvolume dat voorzien wordt binnen het park Tempelhof dat het best zo dicht mogelijk aanleunt bij het centrumplein om de watergevoelige gronden te vrijwaren.

Meer informatie vind je op pagina 185 (richtinggevend gedeelte) en pagina 254 (bindend gedeelte) van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.