Naar inhoud

Procesnota

In de procesnota vind je de historiek van het dossier terug, evenals aandachtspunten voor het verder procesverloop, het actueel standpunt van het gemeentebestuur en het verder procesverloop. De procesnota werd voorgelegd aan en besproken met de stuurgroep (waarin de betrokken overheden en administraties zetelen), de gemeentelijke adviesraden GECORO & milieuraad, de gemeenteraad en de klankbordgroep (waarin vertegenwoordigers van de bevolking en bedrijven zetelen).