Naar inhoud

Subsidiereglementen Sport

Om de sportverenigingen te ondersteunen heeft het gemeentebestuur na advies van de gemeentelijke sportraad 4 subsidiereglementen opgemaakt en goedgekeurd :

  1. Basissubsidiereglement met kwaliteitscriteria
  2. Impulssubsidiereglement in functie van de kwaliteitsverbetering van de jeugdsportbegeleiding voor sportclubs met jeugdwerking
  3. G-sport subsidiereglement ter ondersteuning van sportclubs met een G-sportwerking en/of afdeling
  4. Subsidiereglement voor sportclubs die permanent gebruik maken van de overdekte sportinfrastructuur en niet beschikken over een cafetaria

Alle erkende sportverenigingen kunnen hiervoor jaarlijkse een aanvraag indienen.