Naar inhoud

Deelnemen aan de feest- en avondmarkten

De feestmarkten in onze gemeente zijn manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente. Ze worden niet beschouwd als openbare markten, waardoor er enkele verplichtingen voor de deelnemers wegvallen, zoals in het bezit zijn van een machtiging (de vroegere leurkaart).

Toch kan niet zomaar iedereen deelnemen aan deze manifestaties. Artikelen 7 en 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten schrijven voor dat volgende personen mogen deelnemen:

  • plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of deze die uitgenodigd zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde en de verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen;
  • verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën;
  • particulieren, voor zover zij goederen verkopen ten voordele van een vereniging voor een doel omschreven in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 en voor zover hij een vergunning niet-commerciële verkopen op naam van de vereniging kan voorleggen.

Behoor je tot één van deze categorieën en heb je zin om deel te nemen, dan kan je je opgeven via het e-formulier.