Naar inhoud

4. Campagnes

-        Kankerpreventie:

Baarmoederhalskankerscreening: mailing 25- tot en met 64-jarigen met een aanmoedigingsbrief + folder om de 3 jaar

Ondersteuning HPV- vaccinatie 

Borstkankerscreening : 1e spoor - sensibilisatie / 2e spoor – Komst mammobiel

Aansporen van de nieuwe vrouwen binnen de doelgroep voor borstkankerscreening (50- tot 69- jarigen)

Opsporen dikkedarmkanker: vanaf oktober 2013 voor elke Vlaming tussen 56 en 74 jaar

 

-        Preventie van infectieziekten:

Tetanusvaccinatiecampagne bij de 26-jarigen: mailing 26-jarigen om hun vaccinatiestatus na te kijken (incl. retour i.f.v. effectmeting) 

Tetanusvaccinatiecampagne bij de 36-jarigen: mailing 36-jarigen om hun vaccinatiestatus na te kijken (incl. retour i.f.v. effectmeting)

Griepvaccinatiecampagne: Aansporen om zich te laten vaccineren

 

-        Tabakpreventie:

Werelddag tegen tabak 31/05/2015: artikel in gemeentelijke nieuwsbrief en plaatsen digitale handtekening

Affiche opmaken

Deelname aan de regionale campagne => momenteel nog geen zicht op effectieve acties

Folder voor de ouders van kinderen uit het 6de leerjaar 'Kinderen kopiëren'

Ondersteunen van rookstopcursus

 

-        Drugspreventie:

Project binnen de basisscholen van Beerse in samenwerking De Meander.

Infoavond voor de ouders in samenwerking met de ouders.

Drugspreventie binnen de gemeente Beerse.

 

-        Gezonde voeding:

Tutti Frutti: alle leerlingen van alle scholen in Beerse-Vlimmeren krijgen op een vaste dag in de week een stuk vers fruit als gezond tussendoortje en dit gedurende het hele schooljaar.

Fruitproject Welzijnschakel krijgen 1x/week een stuk vers fruit aangeboden en dit gedurende het hele schooljaar.

Sensibilisatiematerialen aanbieden ter ondersteuning van het fruitproject voor kansarmen.

Jaarlijks bij het begin en einde van het fruitproject wordt een gezond stuk fruit aangeboden in de vergaderruimten en de refters van het OCMW en de gemeente.

Ondersteunen van project gezonde voeding.

 

-        Dodelijke ongevallen in de privésfeer:

Jaarlijks een persbericht laten verschijnen over de gevaren van CO- intoxicatie

Folder anderstaligen
 

 

-        Fit in je hoofd:

Opmaak folder door gezondheidsraad

Verspreiding folders Fit in je hoofd

Sensibilisatie voor bezoek aan website ?Fit in je Hoofd, Goed in je Vel? voor een zelfbeoordelingstest

 

-       Andere gezondheidsacties ondersteund vanuit het Basis Onderwijs Overleg (BOO):

SOS luizen

Gezondheidsbeleid op de scholen 

Lekker Fris – CO2- meters

Teenagers Meetz Alzheimer

Informatieavonden i.s.m. de gemeente

 

-       Andere lokale acties:

Gezonde Gemeente

Hartveilige Gemeente - AED-toestellen - AED-vorming - Gemeente met een Hart

Infoavonden op vraag van verenigingen

Participatieproject milieu en gezondheid

Ondersteuning van project: goed gevoel stoel

Ondersteunen van de actie valpreventie in het Lokaal Dienstencentrum

Dopjesactie: meer informatie op www.dopjesactie.be

Sensibilisatie registratie orgaandonatie

Brochure Met en NA Kanker

Autisme: inleefavond op donderdag 8 mei 2014 in GC 't Heilaar - Heilaarstraat 35

Acties rond autisme

Ondersteunen rookstopacties Welzijnsschakel

 

  

-         Aandacht voor acties in de toekomst:

Campagne Diabetes

Opvolging enquête (rond psychosociaal welzijn) m.b.t. het participatieproject milieu en welzijn

Verder uitwerken van een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid

Autisme vriendelijke gemeente

Drugspreventie

Vroege opsporing prostaatziekten

Actie 10 000 stappen met personeel OCMW en gemeente

Acties rond Gemeente met een Hart

Acties rond drugspreventie

E-loket