Naar inhoud

3. Advies van de gezondheidsraad Beerse

De Gezondheidsraad van Beerse, is een onafhankelijke, gemeentelijke adviesraad. Zij formuleert adviezen in verband met gezondheidsbeleid, zowel op eigen initiatief, als op vraag van de gemeente.