Naar inhoud

2. Met wie werkt de gezondheidsraad samen

De gezondheidsraad werkt samen met: 

 • Gemeente Beerse
 • Gemeente Vosselaar
 • OCMW
 • Huisartsen
 • Apothekers van Beerse
 • Politie Beerse
 • Politie Regio Turnhout
 • Basisscholen van Beerse- Vlimmeren
 • Bibliotheek
 • Cultuurdienst
 • Milieudienst
 • Verenigingen van Beerse- Vlimmeren
 • Welzijnschakel Beerse
 • Universiteit Antwerpen
 • Het Gielsbos
 • Giblo
 • Centrum voor kankeropsporing
 • Fruitleverancier Claessens
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
 • Vlaamse Vereniging voor Autisme
 • Het Raster
 • Arktos

Enkele andere belangrijke partners zijn onder andere:

Logo Kempen:  http://www.logokempen.be

 

Vigez:  http://www.vigez.be

Vlaams agentschap Zorg en gezondheid:  http://www.zorg-en-gezondheid.be

 

Overleg:

 • Gezondheidsraad dagelijks bestuur: 10x/jaar.

Zij volgen de lopende acties op en bekijken de nieuwe doelstellingen. De acties worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. 1x/jaar stelt de gezondheidsraad hun jaarplan voor aan de gemeente. Indien je interesse hebt, neem dan contact op met de gezondheidscoördinator.

 • Netoverschrijdend scholenoverleg: 3x/schooljaar
 • Kerngroep infoavonden: 3-4x/jaar
 • Stuurgroep milieu en gezondheid: volgens noodzaak en op uitnodiging
 • OCMW werkgroep armoede: 6x/jaar
 • Welzijnschakel: Kernkabinet 10x/jaar
 • Regionaal overleg Welzijnschakel: 3x/jaar
 • Participatie actiegroepen
 • Regionaal gezondheidsoverleg Logo K: 2-3x/jaar
 • Regionaal scholenoverleg: 2x/jaar
 • Fruitproject kansarmen: 2x/jaar
 • Overleg Milieudienst: gezondheidsgerelateerde milieuproblemen en milieugerelateerde gezondheidsproblemen communiceren en op elkaar afstellen: 1x/jaar
 • Overleg met bibliotheek om acties te koppelen aan de brochures die de literatuur in de bib rond dit thema benoemen: 2x/jaar
 • Overleg met GZR Vosselaar om gezamelijke acties op elkaar af te stellen:1x/jaar
 • Ad hoc overleg m.b.t. het optimaliseren of evalueren van welbepaalde acties: bv. actualiseren mailing tetanus, artikel i.v.m. BMHKS vs HPV- vaccinatie, evaluatie borstkankerscreening,……
 • Overleg gezonde gemeente: 5x/jaar
 • Overleg hartveilige gemeente: 1x/jaar
 • Overleg werkgroep drugpreventie basisscholen Beerse: 2x/jaar
 • Overleg werkgroep drugpreventie gemeente: 4x/jaar
 • Netwerkingsdag van de adviesraad verslavingshulp: 2x/jaar
 • Overleg stuurgroep autisme: 4x/jaar
 • Overleg met fruitleverancier: 2x/jaar

 

Communicatiekanalen:

 • Homepagina van de website van de gemeente
 • Website van de gezondheidsraad
 • Activiteitenkalender op de website van de gemeente Beerse
 • Beers MagàZien
 • E-nieuwsbrief
 • Affiches
 • Folders
 • Flyers
 • Persberichten
 • Logo kempen
 • Nieuwsbrieven vb via de leerlingen van de basisscholen van Beerse
 • Via de verenigingen van Beerse
 • Parochieblad
 • Bijdrage van de gezondheidsraad bij de publicatie en sensibilisatie van projecten van andere organisaties/verenigingen