Naar inhoud

Leden milieuraad

In de milieuraad zetelen geïnteresseerde burgers, vertegenwoordigers van de natuur- en milieuverenigingen, de bedrijfswereld, wijkverenigingen en socio-culturele verenigingen en enkele deskundigen.
Net als een schepencollege en een gemeenteraad zetelen de leden van de milieuraad voor zes jaar.