Naar inhoud

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout

Door de afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout beschikt de gemeente voor een aantal gebieden over een recht van voorkoop, meer bepaald voor de gebieden:
  • Venakkers en Beekakkers
  • Kanaal-Oost (tussen de Kattespoelstraat, Tulpenstraat, Leemstraat en achter de Peerdekensstraat).

De eigenaars van de betrokken percelen werden van dit voorkooprecht in de loop van augustus 2004 aangetekend in kennis gesteld.
Wanneer de eigenaar dit perceel of deze woning wil verkopen, dan zal de notaris aan de gemeente vragen of die het eigendom wil kopen tegen de overeengekomen verkoopprijs.

In de praktijk maakt de gemeente weinig gebruik van dit recht.
In augustus 2009 vervalt het voorkooprecht voor de gemeente.