Naar inhoud

Woningkwaliteit

Alle woningen moeten voldoen aan minimale kwaliteits- en veiligheidsnormen. Deze staan beschreven in de Vlaamse Wooncode. Bij de verhuur van woningen ontstaan al eens meningsverschillen tussen de huurder en de eigenaar. Zo'n meningsverschil kan ook gaan over de toestand van de woning.

Het gemeentebestuur neemt deze vragen en klachten serieus en heeft de bevoegdheid om deze te onderzoeken. De gezondheid en/of de veiligheid van de bewoners (en zelfs omwonenden) kan immers op het spel staan. Uiteraard verwachten we wel dat de partijen onderling al contact hebben opgenomen zodat de tegenpartij op de hoogte is van de situatie.

Vragen en klachten over woningkwaliteit kunnen besproken worden op de dienst Wonen Stadsregio Turnhout. Uiteraard kunnen zowel huurders als eigenaars er terecht.

Bij ernstige problemen kan het gemeentebestuur een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren. Dit heeft kwalijke gevolgen voor zowel de huurder als de eigenaar. De huurder zal de woning moeten verlaten; de eigenaar riskeert dan weer een krotbelasting te moeten betalen.