Naar inhoud

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden gebieden geselecteerd waar een stedelijk beleid gevoerd moet worden. Het uitstippelen van het beleid voor het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout valt onder de bevoegdheid van het Gewest. Tot het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout behoren delen van de gemeenten Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout.

In het planningsproces werd bekeken hoeveel bijkomende woningen, bedrijventerreinen en groengebieden er binnen dit gebied nodig zijn en waar die het best kunnen worden gerealiseerd.

Op 4 juni 2004 stelde de Vlaamse regering het Ruimtelijk UitvoeringsPlan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout definitief vast. Je kan dit RUP bekijken op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek ‘planning’.