Naar inhoud

Gewestplan

Het gewestplan legt in grote lijnen de bestemming van de gronden vast. Zo heb je percelen bestemd voor wonen, landbouw, industrie, recreatie, … .

Je kan het gewestplan raadplegen via deze link of bij de dienst stedenbouw.