Naar inhoud

Gemeentelijke basisschool De Singel

directeur : Inge Dries

Schoolstraat 4
2340 Beerse
tel. 014 61 15 22
fax 014 61 05 48
e-mail: gbsdesingel@beerse.be
website: www.gbsdesingel.be
 
  • Gemeentelijk gesubsidieerd officieel onderwijs
  • Zowel kleuter- als lager onderwijs
  • Inschrijven kan de eerste week van juli, telkens van 10 tot 12 uur en de laatste week van augustus, eveneens van 10 tot 12 uur.
  • Voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen: ’s morgens van 7 tot 8.30 uur en ’s avonds van 16 tot 18 uur.
    Op woensdag van 11.45 tot 16 uur en op vrijdag van 15 tot 18 uur.