Naar inhoud

Gezamenlijke mobiliteitsdienst

Stadsregio Turnhout werkte ook het idee van een gezamenlijke mobiliteitsdienst uit. In deze dienst delen de gemeenten met elkaar ambtenaren om aan de hoge eisen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid te kunnen voldoen. Door de schaalvergroting ontstaat de kans om echte specialisten aan te werven, die elk een specifiek onderdeel van het mobiliteitsbeleid opvolgen. De mobiliteitsdienst groeit uit tot een echt kenniscentrum.