Naar inhoud

Lokaal woonoverleg

De Stadsregio organiseert in elke gemeente een periodiek overleg tussen de huisvestingspartners zoals het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren. Zo kunnen ze het beleid dat ze voeren op elkaar afstemmen en overleggen ze concrete acties en projecten die de woonsituatie in elke gemeente kunnen verbeteren.