Naar inhoud

Lokaal woonbeleid

Stadsregio Turnhout ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van een woonbeleidsplan. Ze maakt een analyse van de bestaande woonsituatie, telt het aantal eigenaars, huurwoningen en sociale woningen en bekijkt wat de gemeente op het vlak van wonen nodig heeft. Daarnaast stelt de Stadsregio reglementen op die het woonbeleid bevorderen, stelt ze nieuwe premies voor, afgestemd op wat de Vlaamse of federale overheid al aanbiedt.