Naar inhoud

De meerwaarde van een stadsregionaal forum

De ontwikkeling van een sterke stadsregio hangt niet alleen van de gemeenten af. Door samenwerking en netwerking betrekt Stadsregio Turnhout ook andere organisaties en verenigingen bij het stadsregionaal beleid. Natuurlijk blijft het de bedoeling om dankzij die samenwerking een betere dienstverlening te kunnen bieden aan de burgers, bedrijven en bezoekers. Projecten of acties zijn meestal verbonden aan de domeinen waarop de Stadsregio actief is, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Steeds meer organisaties en verenigingen maken gebruik van het forum van de Stadsregio om hun projecten of acties te lanceren.