Naar inhoud

Afschriften en uittreksels uit de registers burgerlijke stand

De burgerlijke stand levert officiële uittreksels af van geboorte-, huwelijks- of andere akten.
Deze moeten persoonlijk aangevraagd worden en kosten € 6,5 tenzij er vrijstelling is.
Akten kunnen eventueel verstuurd worden maar dan moet je op voorhand op rekening betalen en per brief, fax of e-mail een schriftelijke aanvraag doen.

Je kan ook een meertalig uittreksel bekomen uit het geboorte-, huwelijk- of overlijdensregister. Dit moet echter eigenhandig getekend worden door onze burgemeester of onze ambtenaar van de burgerlijke stand. Hou er dus rekening mee dat je zo’n akte niet direct kan meenemen.