Naar inhoud

Gezinssamenstelling

Het attest gezinssamenstelling vermeldt alle personen die op een bepaald moment in een woning samenwonen.
Je hebt het vaak nodig voor één of andere dienst (mutualiteit, huisvestingsdienst, vakbond, kinderbijslagfonds, …) omdat je uitkering, toelage of tarief afhangt van de gezinsgrootte.
Het wordt gratis afgeleverd,
Je kan dit document ook telefonisch of per e-mail aanvragen, wij sturen je dit dan per post toe.

De aanvraag gebeurt door een meerderjarig gezinslid dat zijn/haar identiteitskaart voorlegt op de dienst bevolking. Het document wordt dadelijk meegegeven.

E-loket