Naar inhoud

Retributie plaatselijke openbare bibliotheek (19/12/2013) - 2014-2019

De retributie voor bijzondere prestaties in de gemeentelijke bibliotheek bedraagt:

 • inschrijvingsgeld: nihil
 • uitleen van gedrukte materialen, cd-roms en dvd’s: nihil
 • uitleen van poëzieposters: nihil
 • waarborgsom: vreemdelingen zonder verblijfsvergunning: 10 euro. Dit bedrag wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap
 • eerste lenerskaart: nihil
 • vervanging lenerskaart: Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 5 euro.
 • bijkomende retributie bij laattijdig inleveren van werken:
  • gedrukte materialen: 0,35 euro per uitlening en per week achterstand
  • cd-roms: 0,25 euro per uitlening en per dag achterstand
  • dvd’s: 0,75 euro per uitlening en per dag achterstand
  • posters: 0,50 euro per uitlening en per week achterstand
  • actualiteitsgebonden werken: 0,35 euro per uitlening en per dag achterstand
  • De portkosten voor het verzenden van de aanmaningsbrief vallen ten laste van de lener.
 • schadevergoedingen: Bij verlies of totale beschadiging van het ontleende werk moet de kostprijs van het werk betaald worden, verminderd met een afschrijfwaarde van vijf procent per jaar en verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding aan de hand van de werkelijke schade.
 • Reserveren: Werken die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden mits betaling van 0,50 euro.
 • Leenverkeer: Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het kader van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd mits betaling van 0,50 euro.
 • Verkoop van gebruiksartikelen:
  • draagtassen: 0,25 euro
  • hoesjes voor lenerskaarten: 0,25 euro
  • multimapjes voor lenerskaarten: 1,20 euro
  • kopiekaart met 20 eenheden: 1,20 euro
  • kopiekaart met 50 eenheden: 2,70 euro
  • kopiekaart met 200 eenheden: 10 euro
  • A3-kopie in kleur: 1 euro
  • A3-kopie in zwart-wit: 0,10 euro
  • afgevoerde werken: 0,50 euro. Voor speciale aanbiedingen wordt de prijs door de bibliothecaris bepaald.
  • dranken: 1 euro
  • printerafdrukken: 0,10 euro
  • verzenden van fax: 0,50 euro.