Naar inhoud

Organisatie occasioneel evenement

Hou rekening met de deadlines

 • Corona: je kan een evenement aanvragen tot drie weken op voorhand

'Normale' deadlines buiten Corona

 • Evenement niet vergunde locatie/tent/open lucht: 100 dagen
 • Verkeersmaatregel: 2 maanden
 • Fluxgo: 6 weken
 • Evenementcontainer:3 weken
 • Evenement vergunde locatie JH Korridor, JH Wiedes, GC 't Heilaar, De Pegger en 't Beerke: 14 dagen
 • Uitleendienst: 10 werkdagen
 • Sabam: 10 dagen (niet gemeentelijk)
 • De crisiscel van lokaal bestuur Beerse controleert elke maand 1 maand vooruit op huidige maatregelen.
 • De overheid kan bijkomende preventiemaatregelen opleggen als blijkt dat dit raadzaam is.
 • De huidige COVID-19 maatregelen vind je terug op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

Dien je aanvraag in om een event te organiseren.

Overzicht

 1. Moet ik een aanvraag indienen voor mijn evenement?
 2. Veldtoertocht of mountainbiketocht
 3. Aanvragen goedkeuring van je evenement in Beerse
 4. Reclame maken voor je evenement in Beerse
 5. Uitleendienst gemeente
 6. Evenementencontainer
 7. Verkeersmaatregel
 8. Veiligheid
 9. Hulp bij op/afbouw evenement
 10. Sabam en Billijke vergoeding

  

1. Moet ik een aanvraag indienen voor mijn evenement?

Uit het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP), pagina 163:

Occasioneel evenement : dit zijn occasionele eendaagse of meerdaagse feestelijkheden, zoals fuiven, bals, danspartijen, optredens en dergelijke, met een openbaar karakter, waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt, georganiseerd hetzij in open lucht, hetzij in een tent, hetzij in een niet Vlarem ingedeelde inrichting, hetzij in een Vlarem ingedeelde inrichting (zijnde de meldingsplichtige inrichtingen klasse 3 en de vergunningsplichtige inrichtingen klasse 2

Je hoeft GEEN aanvraag in te dienen voor privé feestelijkheden waar niet iedereen zonder onderscheid is toegelaten. Een vergunning is niet nodig in private inrichtingen zoals woningen en aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn. Je houdt wel rekening met geluidsnormen zoals bepaald in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement

Een gedetailleerde beschrijving van "Occasionele Evenementen" vind je vanaf pagina 166 in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP).

Klik hier voor meer informatie over het UGP.

2. Veldtoertocht of mountainbiketocht

Voor de organisatie van veldtoertochten en mountainbiketochten gebruik je de e-tool van Sport Vlaanderen.
Je hoeft dus geen aanvraag via de gemeente in te dienen.

Klik hier om een aanvraag in de dienen voor veldtoertochten en mountainbiketochten.

3. Aanvragen goedkeuring van je evenement in Beerse:

Gebruik het formulier 'Evenement organiseren - aanvraag online' voor

 • organisatie evenement en/of
 • aanvraag afwijking geluidsnormen en/of
 • publiciteit via affiches, borden en wegwijzers  en/of
 • afsluiten straten

Je hoeft maar één formulier in te vullen per evenement, ook voor evenementen van meerdere dagen. Wees duidelijk welke gegevens voor welke dag bedoeld zijn. Zijn de meerdere evenementen te verschillend, vul dan meerdere aanvragen in om vergissingen te voorkomen.

4. Reclame maken voor je evenement in Beerse:

5. Uitleendienst gemeente

Als erkende vereniging van Beerse kan je gebruik maken van onze uitleendienst.
Voor meer informatie en aanvragen klik hier voor de pagina 'dienst uitleen'

6. Evenementencontainer

Als erkende vereniging van Beerse kan je evenementencontainers huren via de gemeente.
Voor meer informatie en aanvragen klik hier voor de pagina 'evenementencontainers aanvragen'

7. Verkeersmaatregel bij manifestaties

Wil je een manifestatie organiseren in je buurt en zijn hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig? Dan dien je hiervoor een aanvraag te doen.

Klik hier om een verkeersmaatregel 'inname openbare weg' aan te vragen.

Tip: via https://www.geopunt.be/ kan je bekijken welke werken/evenementen er op een bepaalde datum gepland zijn:

 • Gebruik de zoekbalk om in te zoomen op Beerse.
 • Gebruik de knop "Hinder in kaart" om een overzicht op te vragen.
 • Gebruik 'verfijnd zoeken' om een selectie op datum te maken.

8. Veiligheid

9. Hulp bij op- en afbouw evenement

Sociaal tewerkstellingsproject Fluxgo biedt personeel aan ter ondersteuning van jouw evenement.

Voorwaarden

 • evenement voor een ruim publiek
 • georganiseerd door een erkende vereniging van Beerse
 • op het grondgebied van Beerse
 • op weekdagen tussen 8 en 16 uur

Klik hier om een aanvraag hulp opbouw/afbouw Fluxgo in te dienen

10. Sabam en Billijke vergoeding

>> Klik hier voor meer informatie over aanvragen Sabam en Billijke vergoeding


E-loket