Naar inhoud

Gemeentelijke openlucht sportinfrastructuur – vrij toegankelijk

Foto Finse piste
  • De verlichte Finse looppiste
(zie foto)

Deze piste van 1 250 meter slingert doorheen het sportpark - Rerum Novarumlaan - 2340 Beerse.

  • Mountainbikeroute ‘Haarlebeek’

De startplaats van deze route bevindt zich in Einde Beemdenstraat - 2340 Beerse. Dit is in de industriezone.
De route biedt je in totaal 42 kilometer fietsplezier. De groene route is 12 kilometer lang, de blauwe route 16 kilometer en de rode route is 14 kilometer lang.

  • Skatepark

Het skatepark bestaat uit een ramp en kleinere streettoestellen.
Het park ligt midden in het sportpark - Rerum Novarumlaan - 2340 Beerse.

  • Basketbalveld

Het basketbalveld vind je midden in het sportpark - Rerum Novarumlaan - 2340 Beerse.

  • Petanqueterreinen

De petanqueterreinen liggen achter het zwembad - Rerum Novarumlaan - 2340 Beerse.

  • Polyvalent verhard sportpleintje

Op het verharde sportpleintje kan je verschillenden sporten beoefenen: basketbal, voetbal, volleybal en skaten.
Je vindt het pleintje achter het vroegere gemeentehuis in de Kerkstraat - 2340 Vlimmeren.

  • Gemeentelijke visvijver

De gemeente beschikt over twee gemeentelijke visvijvers. Deze zijn gelegen aan Oosteneinde en Ginnekenshoek.

Let op! Je moet een vispatent hebben. Dit patent kan je bekomen op het gemeentehuis aan de dienst onthaal - Heilaarstraat 6 – 2340 Beerse – tel. 014 61 19 71.
Voor meer informatie over een vispatent, klik hier.