Naar inhoud

Grachten

Grachten op privé-gronden moeten onderhouden worden door de eigenaar(s).
Betwistingen daarover zijn een burgerlijke zaak en kunnen behandeld worden door de vrederechter. Het gemeentebestuur heeft geen bevoegdheid om geschillen op dat vlak te regelen.
Onderaan kan je een artikel met meer informatie downloaden.

De grachten op het gemeentelijk openbaar domein worden gedeeltelijk door de groendienst en gedeeltelijk door Fluvius onderhouden.
Voor het gemeentelijk deel is er een beurtrol waarbij de grachten elke drie jaar een onderhoudsbeurt krijgen.
Als er waterafvoerproblemen zijn, kan je dat melden. Er wordt dan nagegaan of er een extra onderhoud moet gebeuren.

Je hebt een particuliere eigendom die ontoegankelijk is omwille van een gracht? Dan kan je een aanvraag indienen om rioolbuizen te laten aanleggen in de gracht. Het aanvraagformulier en verdere informatie kan je vinden via de website van Fluvius of neem contact op met de infolijn op tel. 078 35 35 34.

Je kan ook een aanvraag indienen om een houten beschoeiing (houten palen en houten beschoeiingsmatten) te mogen plaatsen. Die toelating kan je schriftelijk aanvragen bij de dienst openbare werken. Als je de toelating krijgt, moet je voortaan ook zelf instaan voor het onderhoud van dat grachtgedeelte.

Grachten langs een gewestweg worden onderhouden door Wegen en Verkeer Antwerpen.
Voor al je briefwisseling, opmerkingen of vragen daarover kan je terecht bij de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 -
2018 Antwerpen – tel. 03 224 68 11 – e-mail: wegen.antwerpen@mow.vlaanderen.be.