Naar inhoud

Derdebetalerssysteem De Lijn - stopzetting vanaf einde april 2014

In 2004 ging de gemeente Beerse een contract aan, samen met de andere partners uit de Stadsregio, om een derdebetalerssysteem in te voeren voor het openbaar vervoer. Zo betaal je voor een 10-rittenkaart in voorverkoop binnen de Stadsregio (Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar) een goedkoop tarief en passen de respectievelijke gemeenten de resterende waarde bij. Doel daarvan is het openbaar vervoer in de Stadsregio te stimuleren. Vanaf eind april vervalt echter dat gunstig tarief.

Vanaf 2015 voert De Lijn de MOBIBkaart in. Nu is er enkel een tussenkomst mogelijk voor verplaatsingen binnen de stadsregio. Met de MOBIBkaart kan dat in de toekomst voor heel wat verplaatsingen, bijvoorbeeld tot Antwerpen. Bij die kaart activeert de reiziger zelf zijn rit. Nu is er controle van de chauffeur die onderscheid maakt voor verplaatsingen binnen de stadsregio of verplaatsingen buiten de stadsregio.

De gemeenten uit de Stadsregio hebben in het verleden op verschillende stadsregionale overlegmomenten aangegeven dat het derdebetalerssysteem op termijn financieel niet haalbaar blijft en zeker omdat de Lijn in 2015 start met de invoering van de MOBIBkaart.
Omdat Turnhout het contract opzegt vanaf 1 mei 2014, betekent dat concreet dat het systeem vanaf die datum ook niet meer werkbaar is in de andere gemeenten van de Stadsregio. Daarom adviseert De Lijn ons om het contract tegen die datum ook op te zeggen.

De gemeente engageert zich op zoek te gaan naar mogelijke andere tussenkomsten om het openbaar vervoer te blijven stimuleren. Het bedrag dat werd uitgeschreven voor het derdebetalerssysteem zal daarvoor worden gebruikt.

Heb je nog een derdebetalerskaart waarvan het saldo nog niet is opgebruikt? Dan kan je het bedrag of saldo dat op de kaart staat bij de chauffeur of lijnwinkel omruilen voor een lijnkaart met hetzelfde bedrag. Dat kan na stopzetting van het derdebetalerssysteem vanaf 1 mei 2014.