Naar inhoud

Bladkorven

foto bladvangers

Bij herfst horen vallende bladeren. Het is voor het lokaal bestuur onmogelijk om overal op het openbaar domein die bladeren op te ruimen.
Omdat er steeds meer straatbomen worden aangeplant, worden er jaarlijks 80 à 100 bladkorven op de bermen geplaatst. Zo kunnen de bewoners de overtollige bladeren van de bomen op openbaar domein in de korven deponeren zodat ze niet met het GFT moeten worden afgevoerd.
Er mag uiteraard geen ander afval zoals gazonmaaisel, snoeihout en bladeren van privé-bomen in gedeponeerd worden.

De bladkorven worden half oktober geplaatst en half december terug verwijderd. Ze worden in die periode driemaal leeggemaakt door een externe aannemer.

Aanvragen voor bijkomende bladkorven moeten schriftelijk gericht worden aan het lokaal bestuur - Heilaarstraat 6. Het bestuur beslist dan of er bijkomende korven worden geplaatst. Het is vanzelfsprekend dat niet op elk verzoek kan worden ingegaan.

Een overzichtslijst met de plaatsen van de bladkorven kan je hieronder downloaden.