Naar inhoud

Bladvangers

foto bladvangers

Bij herfst horen vallende bladeren. Het is voor de gemeente onmogelijk om overal op het openbaar domein die bladeren op te ruimen.
Omdat er steeds meer straatbomen worden aangeplant, worden er jaarlijks 80 à 100 bladvangers op de bermen geplaatst. Zo kunnen de bewoners de overtollige bladeren van de gemeentebomen in de korven deponeren zodat ze niet met het GFT moeten worden afgevoerd.
Er mag uiteraard geen ander afval zoals gazonmaaisel, snoeihout en bladeren van privé-bomen in gedeponeerd worden.

De bladvangers worden half oktober geplaatst en half december terug verwijderd. Ze worden in die periode driemaal leeggemaakt door een externe aannemer.

Aanvragen voor bijkomende bladkorven moeten schriftelijk gericht worden aan het gemeentebestuur - Heilaarstraat 6. Het bestuur beslist dan of er bijkomende korven worden geplaatst. Het is vanzelfsprekend dat niet op elk verzoek kan worden ingegaan.

Een overzichtslijst met de plaatsen van de bladvangers in 2019 kan je hieronder downloaden.