Naar inhoud

Onderhoud grasbermen

foto bermen 2
Het gewest onderhoudt de grasbermen aan de gewestwegen. De gemeente staat enkel in voor het onderhoud van grasbermen aan de gemeentewegen.

Een gedeelte van de bermen wordt onderhouden volgens de richtlijnen van het bermbeheersplan dat de gemeente heeft laten opstellen.
Dit streeft naar een meer milieuvriendelijk onderhoud.
Voor een aantal straten start het maaien vanaf half mei. Voor andere is dit vanaf half juni of zelfs vanaf 30 september. Sommige bermen worden twee maal per jaar gemaaid.
Meer uitleg hierover kan je opvragen bij de dienst milieu.


De grasbermen buiten de bebouwde kom en buiten de industriezones worden volgens de richtlijnen van het bermbeheersplan onderhouden door een aannemer.

De overige worden onderhouden door de groendienst.
Hierbij wordt geen maaisel afgevoerd. Soms worden de bermen na het maaien toch opgeruimd omdat er teveel zwerfvuil aanwezig is.
Half mei wordt gestart met de maaiwerken. De tweede beurt start onmiddellijk na afwerking van de eerste.

Het gemeentebestuur streeft naar een minimaal herbicidengebruik.
Het gebruik van onkruidverdelgers, insectenverdelgers en dergelijke is verboden op de bermen en grachtkanten.
Dit betekent ook dat aanpalende eigenaars in overtreding zijn als ze dergelijke producten op het openbaar domein toepassen. Bovendien kan het gevaarlijk zijn voor spelende kinderen.

Als je de bermen langs de gemeentelijke openbare wegen wil maaien of zaaien, heb je geen vergunning nodig. Denk je echter aan verhardingen, dan moet je zeker een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. De bermen langs gemeentewegen worden onderhouden volgens het bermbeheersplan.

Overzicht van bermen die onder het bermbesluit vallen, vind je hieronder.